Over ProostCoaching
« Terug naar de overzichtspagina


Ellen als transitiebegeleider en teamcoach
Een groot deel van mijn coachingstrajecten betreft transitiebegeleiding en teamcoaching van teams, afdelingen, vestigingen e.a. in grote organisaties.
Door de veranderingen in de markt, fusies, reorganisaties, functies die verdwijnen, afdelingen die worden samengevoegd, verandert er veel voor teams en medewerkers in een organisatie.

Steeds meer verdwijnt de traditionele werkgever-werknemerrelatie en krijgt professionaliteit en vakmanschap de ruimte. Hiërarchie en controlemechanismen maken plaats voor samenwerking op basis van vertrouwen en wederzijdse aantrekkelijkheid. Aan ProostCoaching wordt gevraagd medewerkers, leidinggevenden en teams die een dergelijke transitie doormaken, te begeleiden. Voor de leidinggevende is het zinvol de transitie- en procesbegeleiding aan een buitenstaander over te laten, zodat hij/zij de handen vrij heeft om aan het proces deel te nemen of juist tijdelijk een stapje terug te doen.
Als transitiebegeleider en teamcoach kan ik een bijdrage leveren aan:
• Draagvlak creëren en behouden, in alle fases van het veranderingsproces
• Weerstanden doorgronden en afbouwen, strijdige standpunten en belangen vertalen in win-win-resultaten en van daaruit 'bouwen aan vertrouwen'
• Processen die 'onder tafel liggen' signaleren en bespreekbaar maken
• Ontwikkelen van een gezamenlijke visie op het werk zowel binnen het team als de afdeling/vestiging
• Vertalen van deze visie in een eenduidige werkwijze
• Werken aan een goede samenwerking en communicatie middels teamvorming.


TEAMTRAJECT

De begeleiding tijdens een teamtraject is vooral procesgericht. ProostCoaching heeft de mogelijkheid diverse middelen in te zetten zoals outdoorcoaching, creativiteit, het teamspel, visualisatie en groeps- en/of individuele huiswerkopdrachten.
De 'kracht van de gemene deler' staat hierin steeds centraal. Dat betekent dat we gezamenlijk op zoek gaan naar de gezamenlijke visie en doelen van het team. Daarin is het van belang bewust te worden van wat de innerlijke drijfveren, kwaliteiten en uitdagingen van het team zijn en dat wat het team tegenhoudt deze volledig in te zetten (onderliggende patronen).

Het traject
De grootte van de teams en de vraagstelling bepalen de vorm en de inhoud van het aanbod.
Na een intakegesprek met het team, de leidinggevende en/of directie, wordt besproken wat een ieder wil bereiken aan het einde van het teamtraject, hoeveel tijd en energie er vrijgemaakt kan worden en welke afspraken over vertrouwelijkheid gemaakt moeten worden.
Vervolgens vindt er een aantal teambijeenkomsten plaats van 4 à 5 dagdelen binnen een termijn van 6 tot 9 maanden. Te starten met een 1-daagse bijeenkomst van 2 dagdelen. Tijdens deze 1-daagse wordt aandacht besteed aan de innerlijke kracht van het team en dat waar het team écht om gaat. Aan de hand hiervan worden de doelen voor de komende tijd bepaald (PLAN).

Na 3 maanden volgt een evaluerende bijeenkomst waarin gezamenlijk deze doelen worden gereflecteerd (CHECK). Besproken wordt of er beweging heeft plaatsgevonden en of er in de praktijk gehandeld wordt vanuit de innerlijke kracht van het team (DO). Indien nodig worden de doelen aangepast (ACT) en wordt bepaald hoeveel teambijeenkomsten daarin nog nodig zijn.

Klantervaring
"Uit ons teamtraject is veel meer gekomen dan wij hadden durven dromen. Ellen creëert een veilige omgeving waarin ieder teamlid tot zijn recht komt. We zijn in de afgelopen maanden als team hechter, opener en eerlijker naar elkaar toe geworden. De rollen zijn nu duidelijker en we staan samen sterk. We hebben ook een betere uitstraling naar buiten gekregen.Ellen is een volhouder, houdt het gewenste resultaat voor ogen en is toegankelijk. Bovenal is zij intuïtief en heeft veel mensenkennis."
Helma Kemp, coördinator Financiële Administratie AxioncontinuStel een vraag »