Tarieven
Aangezien de mogelijkheden uiteenlopen, vind je onderstaand richtprijzen per activiteit.
Een sessie duurt anderhalf uur, tenzij anders vermeld.
De prijzen zijn in euro's per uur exclusief BTW,
reistijd à € 75,- per uur en reiskosten à € 0,49 per km.Bedrijven

ProductTarief
Individuele Coaching (face to face/Teams/telefonisch) per uur € 169,-
Loopbaan Coaching per uur € 169,-
Team Coaching per uur € 225,-
Teambuilding per uur € 225,-
Intervisiebegeleiding per uur € 225,-
Procesbegeleiding in combi met Team Coaching per dagdeel* € 899,-
Procesbegeleiding bij veranderingstrajecten per dagdeel € 899,-


ZZP'ers

ProductTarief
Individuele Coaching (supervisie/face to face/Teams/telefonish) per uur € 130,-
Loopbaan Coaching per uur € 130,-
Sessie met meerdere personen Op maat
Intervisiebegeleiding per uur Op maat


Particulieren

ProductTarief
Individuele Coaching (face to face/Teams/telefonisch) per uur € 99,-
Sessie met 2 personen per uur € 149,-
Sessie met 3 of meerdere personen per uur € 199,-


Tarieven
ProostCoaching hanteert de door de NOBCO/EMCC (Nederlandse BeroepsOrde voor Coaches) gehanteerde tarieven. De NOBCO maakt een onderscheid tussen de tarieven voor Pre- / Foundation / Senior/ Master Practitioner Coaches. Om de 5 jaar vindt een herregistratie plaats waar de verschillende coaches op grond van ervaring, kwaliteit en professionaliteit worden 'gewogen'. Aan ProostCoaching is het Senior Practitionerschap toebedeeld tengevolge waarvan bovenstaande tarieven gehanteerd mogen worden.


*De prijs van procesbegeleiding, in combi met teamcoaching, is afhankelijk van het aantal bijeenkomsten, met als uitgangspunt een groep van minimaal 4 tot maximaal 12 personen. De richtprijs is € 899,- per dagdeel excl. BTW, reistijd en reiskosten. Dit is inclusief het maken van een programma en werkmap. Aangezien ProostCoaching meedenkmentaliteit zeer hoog op prijs stelt, is het een en ander op maat aan te passen.


Senior Practitioner NOBCO /EMCC en Algemene Voorwaarden
ProostCoaching is als Senior Practitioner herregistreerd bij de Nederlandse Beroepsorde van Coaches (NOBCO) en conformeert zich aan de ethische gedragscode en klachtenreglement van deze Orde. Daarnaast zijn op alle aanbiedingen en afspraken de algemene voorwaarden van de NOBCO van toepassing: klik hier voor de algemene voorwaarden.


Annulering
Bij annulering door opdrachtgever van coaching en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren voor aanvang van deze activiteiten maximaal 25%. Zie art 12 van de algemene voorwaarden van de NOBCO.


Stel een vraag »